Šioje instrukcijoje pademonstruosime, kaip nustatyti VERA, kad apšvietimo sistema automatiškai įsijungtų - saulei nusileidus(dawn), o saulei pakilus (dusk) – išsijungtų.

Tikslas

Šio scenarijaus tikslas - automatiškai valdyti šviesą, atsižvelgiant į dienos metą.

  • VERA Edge naudojamas, kaip centrinis valdiklis
  • Apšvietimas įsijungia saulėlydžio metu (dawn)
  • Apšvietimas išsijungia aušros metu (dusk)
  • Saulėlydžio ir saulėtekio laikas apskaičiuojamas automatiškai - nereikia rankiniu būdu keisti laiko

Nustatymai

Šio scenarijaus veikimui bus reikalingi du scenarijai:

Scenarijus 1 (saulėlydis): saulei nusileidus - sistema įjungia apšvietimą.

Scenarijus 2 (aušra): saulei pakilus - sistema išjungia apšvietimą.

Dėmesio: sklandžiam veikimui reikia užtikrinti, kad būtų teisingai nustatytas VERA valdiklio laikas ir vietovė (location)!

Pirmo scenarijaus (saulėlydis) sukūrimas

> Scenarijaus sukūrimui naudokite „Daily Schedule“ įrankį

Sunset Trigger


Pasirinkite „Sunset“. Tai nurodo laiką, kurio metu bus automatiškai paleidžiamas scenarijus.

> Pasirinkite įrenginį, kurį norite, kad scenarijus įjungtų

> Suteikite scenarijui pavadinimą ir priskirkite (asign) jį kambariui 

> Išsaugokite scenarijų (scene) 


SceneAntro scenarijaus (aušra) sukūrimas

> Scenarijaus sukurimui naudokite „Daily Schedule“ įrankį

> Pasirinkite „Sunrise“. Tai nurodo laiką, kurio metu bus automatiškai paleidžiamas scenarijus

> Pasirinkite įrenginį, kurį norite, kad scenarijus įjungtų

> Suteikite scenarijui pavadinimą ir priskirkite (asign) jį kambariui 

> Išsaugokite scenarijų (scene) 


Susijusi informacija