Išmani šildymo sistema su Fibaro Home Center 2

Šioje instrukcijoje supažindinsime, kaip valdyti Z-Wave automatizuotą šildymo sistemą su Fibaro Home Center 2 valdikliu.

Tikslas:

Šios užduoties tikslas parodyti, kaip su Fibaro Home Center 2 valdikliu atlikti šias automatizuoto šildymo funkcijas:

 • Įjungti šildymą, kai kambario temperatūra nukrenta žemiau nustatytos ribos (setpoint)
 • Išjungti šildymą, kai kambario temperatūra  yra aukštesnė už nustatytą ribą (setpoint)
 • Temperatūra nustatoma automatiškai, pagal dienos metą: ryte, vakare ir naktį

Komponentai

Šioje instrukcijoje naudojami šie šildymo sistemos komponentai:

Z-Wave Devices for Heating Control

Šie komponentai buvo pasirinkti, dėl to, kad jie yra lengvai diegiami ir susieti tarpusavyje veikia sklandžiai. Ši instrukcija bus aktuali vartotojams, kurie naudoja ir kito gamintojo termostatą ir katilo imtuvą. Fibaro Home Center 2 (HC2) valdiklis naudojamas šildymo sistemos konfigūravimui ir nustatymas, jis taipogi atsakingas už automatizuotą sistemos veikimą, atsižvelgiant į jūsų nustatymus.

Laiko ir tempratūros kontrolė

Tradicinė šildymo sistema veikia tik iš anksto numatytais dienos periodais, o temperatūra reguliuojama pagal termostate nustatytą reikšmę. Naudodami Fibaro HC2 šildymo sistemą valdysime, per valdiklio programos "Heating Panel". Valdydami šildymo sistemą per valdiklį mes galime nustatyti išsamius jos veikimo grafikus, bei reikalingą temperatūros lygi, skirtingais laikais.


Z-Wave Heating SchedulesIliustracija 1: šildymo sistemos veikimo grafikas ir temperatūra

Toliau mes pateiksime instrukciją, kaip, naudojant valdiklio programos “Heating Pane“ sukurti automatizuotos šildymo sistemos veikimo grafikus.

Home Center 2 ir Heating Panel nustatymai

Prieš pradedant tolimesnius nustatymus, visų pirma svarbu tinkamai parinkti valdiklio parametrus:

 • > Susiekite Secure SRT321 termostatą su Secure boiler receiver
 • > Nustatykite Secure termostatą, kaip kambario termostatą
 • > Valdiklio programos Heating Panel sukurkite Heating Schedule
 • > Pasirinkite, kurį kambarį norėsite valdyti su Heating Schedule

Termostato ir imtuvo susiejimas 

 • > HC2 programoje  eikite į Devices ir paspauskite Secure termostato Wrench simbolį
 • > Advanced skiltyje termostatą sujunkite associate metodu su Secure receiver, naudodami Group ID2

Associating Thermostat and Receiver in HC2

Nustatykite Secure termostatą, kaip kambario termostatą 

Kad būtų galima termostatą naudoti temperatūros valdymui, mums reikia jį nustatyti, kaip kambario termostatą:

 • > Eikite į Rooms
 • > Paspauskite and kambario, kuriame randasi termostatas Wrench simbolio
 • > Naujai atsidariusiame lange pasirinkite nustatymą: Secure Thermostat as the main thermostat for the room
 • > Paspauskite save

Set the Room Thermostat

Sukurkite šildymo sistemos grafiką 

 • > Eikite į Panels
 • > Kairėje esančioje juostoje - pasirinkite Heating Panel
 • > Pridėkite (add) šildymo zoną ir suteikite jai pavadinimą
 • > Naujai sukurtai zonai nustatykite šildymo veikimo laikus ir temperatūras
 • > Paspauskite save

HC2 Heating Panel

 • > Heating Panel skyriuje užeikite ant Heating zonos ir paspauskite pen simbolį
 • > Pasirinkimo lange, pažymėkite norimą valdyti kambarį, šiuo atveju Heating
 • > Paspauskite Add mygtuką
 • > Paspauskite Save

Select Heating Panel Room

Susijusi informacija