Ši instrukcija pademonstruos, kaip nustatyti VERA, kad apšvietimo sistema automatiškai įsijungtų - saulei nusileidus(dawn), o saulei pakilus (dusk) – išsijungtų.

Tikslas

Šio scenarijaus tikslas - automatiškai valdyti šviesą, atsižvelgiant į dienos metą: rytas arba vakaras.

 • Naudojamas VERA Edge centrinis valdiklis
 • Apšvietimas įsijungia saulėlydžio metu (dawn)
 • Apšvietimas išsijungia aušros metu (dusk)
 • Saulėlydžio ir saulėtekio laikas apskaičiuojamas automatiškai - nereikia rankiniu būdu keisti laiko

Scenarijaus nustatymai

Šiuo atveju bus reikalingi du scenarijai:

 • Scenarijus 1 (scene 1): Sistema įjungia šviesą, saulei nusileidus
 • Scenarijus 2 (scene 2): Sistema išjungia apšvietimą, saulei pakilus
 • Dėmesio: sklandžiam veikimui reikia užtikrinti, kad būtų teisingai nustatytas VERA valdiklio laikas ir vietovė (location).

Pirmo (dawn) scenarijaus sukūrimas:

 • > Eikite į Automation ir paspauskite New Scene
 • > Suteikite scenarijui pavadinimą, šiame pavyzdyje naudojame Demo Night Light On
 • > Pasirinkite, kurį įrenginį scenarijus valdys, šiame pavyzdyje – Main Light: LW ir įjunkite jį, paspausdami On
 • > Pasirinkite kambarį, kuriam norite priskirti scenarijų, šiame pavyzdyje – Demo

VERA Scene Creation

Pirmo (sunset) grafiko sukūrimas:

Toliau turime sukurti grafiką, kad scenarijus žinotu, kuriomis dienomis ir kokiu laiku turi veikti Dawn scenarijus:
 • > Eikite į Schedules ir paspauskite Add Schedule
 • > Suteikite grafikui pavadinimą, šiame pavyzdyje naudojame Demo Night Light On
 • > Pasirinkite Day of Week based 
 • > Pasirinkite, kuriomis dienomis norite, kad scenarijus veiktų, šiame pavyzdyje – nuo Pirmadienio iki Penktadienio
 • > Prie Time pasirinkite Sunset 
 • > Paspauskite Done

Creating a VERA Schedule

 • > Paspauskite Confirm changes
 • > Paspauskite Save 

Saving the Scene in VERA

 • > Paspauskite Continue 

VERA Save Data Screen

Antro (sunrise) scenarijaus sukūrimas:

 • > Eikite į Automation ir paspauskite New Scene
 • > Suteikite scenarijui pavadinimą, šiame pavyzdyje naudojame Demo Night Light Off
 • > Pasirinkite, kurį įrenginį scenarijus valdys, šiame pavyzdyje – Main Light: LW ir išjunkite jį, paspausdami Off
 • > Eikite į Schedules ir sukurkite naują grafiką su pavadinimu Demo Night Light Off
 • > Prie Time pasirinkite Sunrise
 • > Paspauskite Confirm changes
 • > Paspauskite Save 

Final Scenes in VERA

Susijusi informacija