Išmani šildymo sistema su VERA

Šioje instrukcijoje supažindinsime, kaip valdyti Z-Wave automatizuotą šildymo sistemą, naudojant VERA valdiklį.

Tikslas

Šios užduoties tikslas parodyti, kaip su VERA valdikliu atlikti šias automatizuoto šildymo funkcijas:

 • Įjungti šildymą, kai kambario temperatūra nukrenta žemiau nustatytos ribos (setpoint)
 • Išjungti šildymą, kai kambario temperatūra yra aukštesnė už nustatytą ribą (setpoint)
 • Temperatūra nustatoma automatiškai, pagal dienos metą: ryte, vakare ir naktį

Komponentai

Šioje instrukcijoje naudojami šie šildymo sistemos komponentai:

Z-Wave Devices for Heating Control

Šie komponentai buvo pasirinkti, dėl to, kad jie yra lengvai diegiami ir susieti tarpusavyje veikia sklandžiai. Ši instrukcija bus aktuali vartotojams, kurie naudoja ir kito gamintojo termostatą ir katilo imtuvą. VERA Lite valdiklis naudojamas šildymo sistemos konfigūravimui ir nustatymas, jis taipogi atsakingas už automatizuotą sistemos veikimą, atsižvelgiant į jūsų nustatymus.

Laiko ir temperatūros kontrolė

Tradicinė šildymo sistema veikia tik iš anksto numatytais dienos periodais, o temperatūra reguliuojama pagal termostate nustatytą reikšmę. Norint sukurti šildymo sistemą, veikiančią, pagal grafiką, mes privalėsime sukurti kelis scenarijus, kurie termostate nustatys norimą temperatūrą (setpoint), skirtingais dienos laikais. 

Z-Wave Heating SchedulesIliustracija 1: Automatizuota šildymo sistema, veikianti, pagal iš anksto numatytą grafiką

Tam, kad sukurti šią sistemą reikia sukurti šiuos scenarijus:

 • Rytas - 6 val. Ryte sistema nustatys 18 laipsnių temperatūrą
 • Diena - 8.30 val.Ryte sistema nustatys 10 laipsnių temperatūrą 
 • Vakaras - 5 val. Vakare sistema nustatys 20 laipsnių temperatūrą
 • Naktis - 10.30 val. Vakare sistema nustatys 3 laipsnių temperatūrą

Scenarijaus "Rytas" sukūrimas

 • > Eikite į Automation ir paspauskite New Scene
 • > Suteikite scenarijui pavadinimą, pavyzdžiui „Heating Morning“
 • > Secure termostate pasirinkite Setpoint temperatūrą, šiame pavyzdyje naudojama 18°C temperatūra
 • > Iš sąrašo pasirinkite kambarį, šiame pavyzdyje - 'Demo'

VERA Scene Creation

Grafiko "Rytas" sukūrimas

Ryto scenarijus bus valdomas jam skirto grafiko, kuris įjunks ir išjungs scenarijų, numatytu laiku:

 • > Eikite į Schedules, paspauskite mėlyną Add Schedule mygtuką
 • > Suteikite grafikui pavadinimą, pavyzdžiui 'Heating Morning'
 • > Pasirinkite Day of Week based – tai leis pasirinkit, kuriuo dienos metu šildymo sistemos nustatymai turėtų keistis
 • > Pasirinkite, kuriomis dienomis grafikas turi būti aktyvus, mes pasirinkome Monday-Friday
 • > Pasirinkite,  at certain time of the day ir nurodykite laiką, šiame pavyzdyje naudojama 6 val. Ryto
 • > Paspauskite Done, kad išsaugoti scenarijų 

Creating a VERA Schedule

 • > Paspauskite Confirm changes
 • > Paspauskite Save mygtuką

Saving the Scene in VERA

 • > Paspauskite Continue mygtuką

VERA Save Data Screen

Scenarijaus "Diena", "Vakaras" ir "Naktis" sukūrimas

 • > Eikite į automation skyrių ir paspauskite New Scene
 • > Suteikite scenarijui pavadinimą
 • > Nustatykite termostato norimą (setpoint) temperatūrą
 • > Eikite į Schedules skyrių ir sukurkite naują grafiką, bei suteikite jam pavadinimą
 • > Nurodykite kalendoriuje atitinkamus laikus ir dienas 
 • > Įsitikinkite, kad paspaudėte Confirm changes ir Save

Final Scenes in VERA

Susijusi informacija