SVARBI INFORMACIJA!

Ši instrukcija yra skirta tik originaliam Fibaro Universal Dimmer moduliui.

Instrukcija netinka Fibaro Universal Dimmer 2 moduliui.

Jei ignoruosite šį įspėjimą, galite sugadinti modulį, apšvietimo grandinę ar šviestuvus!


Šioje instrukcijoje pateiksime alternatyvius būdus, kaip reikėtų įdiegti Fibaro Dimmer modulį, dvikryptėje apšvietimo sistemoje.

Visų pirma, ką reiškia dvipusis apšvietimas?

Tai tiesiog reiškia apšvietimo sistemą, kurioje vieną šviesą kontroliuoja du šviesos jungikliai, pavyzdžiui koridoriaus šviestuvą galite įjungti viršuje, o išjungti apačioje ir atvirkščiai.

Toliau esančioje nuorodoje rasite šios instrukcijos pirmą dalį: Fibaro Dimmer modulio naudojimas, dviejų krypčių apšvietimo sistemoje.

Kiekvienoje elektros instaliacijos schemoje naudojami esami kabeliai - jums nereikės įdiegti naujų kabelių.


Alternatyvus Fibaro Dimmer modulio diegimas su poziciniais jungikliais

Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema.

2 gyslų laidas(rudas ir mėlynas) sujungia sieninį jungiklį ir šviestuvą. Papildomas 3 gyslų laidas (rudas, juodas ir pilkas) jungia abu sieninius jungiklius ir leidžia kiekvienam iš jų savarankiškai įjungti arba išjungti šviesą. 

Pastaba: kai kuriais atvejais jungikliams sujungti gali būti naudojami 2 gyslų laidai.

Šio tipo apšvietimo sistema naudoja pozicinius jungiklius. Tai įprastiniai jungikliai, kurie yra naudojami daugelio iš mūsų namuose, juos įjungus, jie lieka įjungti, tol kol jų neišjungiate.

Standard 2-Way Wiring SystemIliustracija 1: Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodytas alternatyvus būdas, kaip galima įdiegti Fibaro Dimmer modulį, dvikryptėje apšvietimo sistemoje.

2-Way Lighting with Dimmer in Switch BIliustracija 2: Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema su poziciniais jungikliais (alternatyvus būdas)

Kitaip, nei prieš tai demonstruotame pavyzdyje, šiame modulis yra prijungiamas prie B jungiklio, o ne A. Tam reikalinga, kad keli papildomi laidai būtu prijungi prie modulio, o ne prie jungiklio, tačiau tam nereikės papildomų laidų.

Fibaro Dimmer parametrų nustatymas:

Modulio veikimui turi būti nustatyti šie parametrai:

  • 14 - 1 – veikimui su poziciniu jungikliu
  • 17 - 1 – leidžia modulio S2 jungikliui valdyti modulį 

3 krypčių apšvietimo sistema su poziciniais jungikliais

Toliau pateiktoje iliustracijoje demonstruojama 3 krypčių apšvietimo sistema su dvejais poziciniais jungikliais (naudojami 2 krypčių sistemoje), tačiau joje dar yra naudojamas tarpinis jungiklis. Visi jungikliai yra poziciniai ir gali įjungti/išjungti apšvietimą.

A 3-Way Lighting System with Intermediate SwitchIliustracija 3: Standartinė 3 krypčių apšvietimo sistema su tarpiniu jungikliu.

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodytas alternatyvus būdas, kaip galima įdiegti Fibaro Dimmer modulį, 3 krypčių apšvietimo sistemoje su poziciniais jungikliais.

Fibaro Dimmer installed in 3-way lighting systemIliustracija 4: Fibaro dimmer modulis, standartinėje 3 krypčių apšvietimo sistemoje

Fibaro Dimmer parametrų nustatymas:

Modulio veikimui turi būti nustatyti šie parametrai:

  • 14 - 1 – veikimui su poziciniu jungikliu
  • 17 - 1 – leidžia modulio S2 jungikliui valdyti modulį

Fibaro Dimmer modulio diegimas lubose


Standard 2-Way Wiring SystemIliustracija 5: Standartinė 2 krypčių apšvietimo sistema (lubų vaizdas)

Toliau pateikiamoje iliustracijoje parodytas būdas, kaip galima įdiegti Fibaro dimmer modulį 2 krypčių apšvietimo sistemoje lubose. Ši schema lygiai tokia pati, kaip 1 Iliustracija , tačiau modulis diegiamas į lubas.

Standard 2-Way Wiring SystemIliustracija 6: Fibaro dimmer modulis standartinėje 2 krypčių apšvietimo sistemoje (lubų vaizdas)

Fibaro Dimmer parametrų nustatymas:

Modulio veikimui turi būti nustatyti šie parametrai:

  • 14 - 0 or 1 - jei naudojamas momentinis jungiklis (0), jei pozicinis (1) 
  • 17 - 0 - palikite numatytąją (default) reikšmę

Fibaro Dimmer modulio diegimas, star tipo grandinėje

Tai dar vienas modulio diegimo lubose variantas. Tai šiek tiek sudėtingesnė apšvietimo grandinė, tačiau modulio diegimas vis tiek pakankamai paprastas.

Standard 2-Way Wiring SystemIliustracija 6: Star tipo 2 krypčių apšvietimo sistema (lubų vaizdas)


Standard 2-Way Wiring SystemIliustracija 7: Fibaro dimmer modulis star tipo 2 krypčių apšvietimo sistemoje (lubų vaizdas)

Fibaro Dimmer parametrų nustatymas:

Modulio veikimui turi būti nustatyti šie parametrai:

  • 14 - 0 or 1 - jei naudojamas momentinis jungiklis (0), jei pozicinis (1) 
  • 17 - 0 - palikite numatytąją (default) reikšmę

Įžeminimas

Visas elektros grandines BŪTINA teisingai įžeminti. Mes nepateikiame įžeminimo instrukcijos, kadangi tai nėra mūsų kompetencijoje. Tačiau patariame įsitikinti, kad jūsų elektros grandinė yra tinkamai įžeminta.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS!

Fibaro Dimmer modulių diegimas reikalauja dirbti su laidais, kuriais teka net iki 240V įtampos elektros energija, todėl gali būti pavojingas sveikatai ar gyvybei. Jei jūs esate nepatyręs ir neturite pakankamai žinių elektros instaliacijos srityje, turėtumėte pasikonsultuoti su profesionaliu elektriku arba naudotis profesionalų paslaugomis. Šioje instrukcijoje yra pateikiami tik patarimai, kurie negarantuoja visiškos apsaugos, visi darbai atliekami jūsų pačių rizika. Hausis.lt neprisiima jokios atsakomybės.


Susijusi informacija