Z-Wave grupės, scenarijai ir asociacijos

Z-Wave turi daugybę funkcijų, kurios neapsiriboja vien tik bevielių prietaisų valdymu. Z-Wave yra viena iš lanksčiausių šiandien esamų smarthome technologijų. Su Z-Wave galima valdyti ne tik pavienius įrenginius, bet ir kurti įrenginių grupes (groups), scenarijus (scenes) ir įvykius (events), apjungiant juos į sudėtingą automatizuotą būsto sistemą.

 

Grupė (group) - atskirų įrenginių, kuriuos galima valdyti kartu rinkinys, . Pavyzdžiui, valdiklis gali įjungti visus įrenginius (kurie priklauso grupei) vienu metu, o ne atskirai.

Scenarijus (scene) - kaip ir grupės, scenarijai sugrupuoja keletą ar daugiau įrenginių. Tačiau, skirtingai nei grupės, scenarijai į įvairius įrenginius leidžia valdikliui siųsti skirtingas komandas. Kitaip tariant, scenarijus tai skirtingų įrenginių (įjungimas/išjungimas) aktyvavimas ir reguliavimas, atsižvelgiant į jūsų nustatymus ar į jutiklius gautą informaciją. Scenarijai suteikia plačias automatizavimo galimybes. Vienas iš scenarijų pavyzdžių galėtų būti scenarijus, kuris aktyvuojamas jums grįžus namo: 1) Įjungti vakarui skirta apšvietimą 2) Pakelti temperatūrą iki 21 laipsnio 3) Nuleisti roletus 4) Įjungti garso ir vaizdo aparatūrą ir tt.

Įvykis (event) - tai jutiklio inicijuotas veiksmas, pavyzdžiui aptikęs judesį - jutiklis įjungia apšvietimą.

 

Šios Z-Wave funkcijos leidžia sukurti sudėtingus procesus valdančia namų automatikos sistemą, atitinkančią jūsų poreikius.

Pavyzdžiui, išvykus iš namų jums nereikės jaudintis, ar įjungėte signalizaciją, sistema atliks tai už jumis automatiškai ir apie tai jumis informuos. Arba, kai atostogaujate - nustatykite, kad sistema automatiškai įjungtų/išjungtų apšvietimą nereguliariais intervalais ir taip sudarytų įspūdį, jog kažkas yra namuose. Visa tai yra įmanoma, būtent ir pasitelkiant scenarijų, grupių ir įvykių teikiamas galimybes.

Z-Wave leidžia kurti sudėtingas, tačiau nekomplikuotas būsto automatizavimo sistemas. Z-Wave komponentai ir valdikliai užtikrina, kad sistemos nustatymai ir veikimas būtų kuo sklandesnis.

Grupės, scenarijai ir įvykiai yra esminis kiekvienos smarthome sistemos varomasis variklis, todėl mes rekomenduojame, kad vartotojas su šiomis sąvokomis gerai susipažintų ir suprastų, kaip jos veikia. Toliau šiek tiek plačiau pasiaiškinsime, apie kiekvieną iš jų.

 

Asociacijos (association)

Tai yra funkcija, kuri susieja du įrenginius, kad jie galėtų bendrauti tarpusavyje, be centrinio valdiklio. Pavyzdžiui, jeigu norite, kad apšvietimas įsijungtų, jutikliui aptikus judesį jums reikia šiuos du įrenginius susieti asociacijos būdu. Taigi, nuo šiol juos susiejus, kiekvieną kartą, kai jutiklis užfiksuos judesį – šviesa įsijungs. Šiuo atveju jutiklis siunčia informaciją tiesiogiai į šviesos jungiklį, o ne per Z-wave valdiklį. Asociacijos būdų susiejus jutiklį ir jungiklį, jie tarpusavyje galės dalintis informacija, nereikalaujant valdiklio įsikišimo. Toks būdas pagreitins komunikaciją tarp šių įrenginių, o tai reiškia veiksmas bus atliktas daug greičiau, bus išvengta klaidų, bei bus galima naudoti ne tik fizinio tipo valdiklį, bet ir cloud-based tipo valdiklį.

Asociacijos metodo privalumai:

  • Net valdikliui esant išjungtam, funkcija vis tiek bus įvykdyta (t.y. apšvietimas įsijungs, jutikliui aptikus judesį).
  • Valdiklis reikalingas tik diegiant sistemą, toliau viskas veiks ir be valdiklio.
  • Pagreitina komunikaciją ir sumažina klaidų skaičių.

Asociacijos metodo trūkumai:

  • Ribotas kintamųjų skaičius (t.y. jei norite, kad šviesa įsijungtų aptikus judesį, tačiau tik naktį, to padaryti nebus galimą be papildomo įrenginio).
  • Mažas veikimo diapazonas


Tiesioginė asociacija (direct association)

Tai paprasčiausias būdas susieti Z-Wave įrenginius. Kaip tai veikia?

Asociacijos šaltinio mazgas (source node) turi būti nustatytas veikti - asociacijos (association set) rėžimu.  

1) Tikslo mazgas (target node) siunčia savo mazgo informaciją.

2) Šaltinio mazgas (source node) gauna Node ID informaciją iš tikslo mazgo (target node). Šis metodas leidžia juos susieti asociacijos būdu.

Pastaba!

Kadangi mazgo informacija yra siunčiama, kaip transliacija tik mazgams, kurie yra ryšio diapazone, tiesioginė asociacija veikia tik tuo atveju, jei tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra ryšio veikimo ribose. Tarp jų turi būti tiesioginis, o nenukreiptas bevielis ryšys. Jeigu vienas iš įrenginių bus pašalintas už ryšio veikimo ribų, asociacija nutrūks.

 

Priskirta asociacija (assigned association)

Priskirtos asociacijos leidžia jums sujungti du Z-Wave įrenginius, neatsižvelgiant į tai ar jie yra ryšio veikimo ribose ar ne. Tam reikalingas trečias mazgas (Connecting Controller), kuris turės visą informaciją apie tinklą ir kelią iki tinklo mazgų.

Kaip tai veikia?

Visų pirmą trečias mazgas (connecting controller) yra nustatomas veikti asociacijos (association set) rėžimu, šis mazgas gauna informaciją ir iš šaltinio mazgo (source node) ir iš tikslo mazgo (target node).

Pastaba: tarp visų šių trijų įrenginių privalo būti tiesioginis, o nenukreiptas bevielis ryšys.

Toliau turi būti atliekami šie veiksmai:

1) Pirmiausia jungiamasis valdiklis (connecting controller) yra pastatomas šalia šaltinio mazgo (source node).

2) Jis yra nustatomas veikti asociacijos (association set) rėžimu.

3) Tada jis yra pastatomas šalia tikslo mazgo (receiving node), kad gautų informaciją apie šį mazgą.

4) Galiausiai, valdiklis bendrauja su šaltinio mazgu, pateikdamas mazgui informaciją apie tikslinį mazgą ir teisingą maršrutą iki jo.

5) Kadangi valdiklis žino maršrutą į tikslinį mazgą, nebereikia rūpintis, kad jis būtų ryšio veikimo zonoje, norint atlikti nustatymu.

6) Asociacija atlikta, o ryšys tarp šaltinio ir tikslinių mazgų yra nukreipiamas per tinklą.

Vienas šaltinio mazgas (source node) gali būti susietas su keliais tikslo mazgais (source node). Tada visi tiksliniai mazgai tuo pačiu metu gaus komandas, siunčiamas iš šaltinio mazgo. Tai puikiai pasitarnauja, kuriant namų apsaugos sistemas, kai norima, kad jutiklio gauta informacija apie tai nedelsiant praneštų ir kitiems įrenginiams.

Grupė (group)

Grupės leidžia valdyti kelis įrenginius iš karto vieno mygtuko paspaudimu, grupė įrenginių veikia tarsi vienas įrenginys. Viena komanda įjungs/išjungs kelis įrenginius tuo pačiu metu. Kadangi visi grupės įrenginiai gauna tas pačias komandas, į vieną grupę naudinga grupuoti panašius įrenginius. Jei sugrupuojami labai skirtingi įrenginiai, gali kilti tam tikrų problemų. Pavyzdžiui į viena grupę apjungus šviesos reguliatorių ir jungiklį grupė atliks tik jungiklio funkciją.

Scenarijus (scene)

Scenarijai yra vienas iš galingiausių Z-Wave įrankių. Kaip ir grupės, scenarijai sujungia kelis įrenginius. Tačiau, skirtingai, nei grupės, kurios skirtingus įrenginius traktuoja vienodai, scenarijai leidžia valdikliui siųsti skirtingas komandas į įvairius įrenginius. Tai suteikia galimybę kurti įvairiausias automatizuotas veiksmų sekas, pavyzdžiui duoti komandą: įjungti apšvietimą ir atidaryti tam tikrą langą arba sumažinti apšvietimą iki 50% ir įjungti televizorių.

Scenarijai yra kur kas pranašesni už grupes, tačiau užima daug daugiau atminties, kad išsaugotų skirtingas komandas. Todėl nuotolinio valdymo pultas paprastai palaiko mažiau scenarijų, nei grupių. Su valdikliais galima turėti ir valdyti neribotą skaičių scenarijų.

 

Grupių, scenarijų ir asociacijų palyginimas:


NaudojamiFunkcija
AsociacijosSu vergais (slaves)Siunčia signalą į vieną iš kelių įrenginių
GrupėsSu vergais ir valdikliais (slaves and controllers)Grupė įrenginių gauna tą pačią komandą
ScenarijaiSu valdikliais (controllers)Skirtingiems įrenginiams siunčia skirtingą komandą


Išvada

Z-Waves grupės, asociacijos ir scenarijai leidžia jums apjungti kelių ar daugiau įrenginių automatizuotą veikimą ir taip lengvai sukurti sudėtingą namų automatizavimo sistemą, kuri atitiktų jūsų kiekvieną poreikį. Automatizuotam procesui sukurti pasirinkimas priklausys nuo jūsų tikslo, pavyzdžiui jeigu norima sukurti paprasčiausią veiksmą atliekančią sistema, kur susieti keli įrenginiai ir nenaudojamas valdiklis, tai šiam tikslui labiausiai tiks asociacijos. Grupių naudojimas bus aktualus, apjungiant panašius įrenginius ir norint, kad jie gautų bendrą komandą. Scenarijai bus naudojami, kuriant sudėtingesnes automatizuotų veiksmų sekas, kur tuo pačiu metu skirtingi įrenginiai gauna skirtingas komandas.