Kaip sukurti scenarijų, naudojant VERA UI7

Kaip ir grupės (groups), scenarijai (scenes) taipogi sugrupuoja keletą ar daugiau įrenginių. Tačiau, skirtingai nei grupės, scenarijai į įvairius įrenginius leidžia valdikliui siųsti skirtingas komandas. Kitaip tariant, scenarijus tai skirtingų įrenginių (įjungimas/išjungimas) aktyvavimas ir reguliavimas, atsižvelgiant į jūsų nustatymus ar į jutiklius gautą informaciją. Scenarijai suteikia plačias automatizavimo galimybes. Vienas iš scenarijų pavyzdžiui galėtų būti scenarijus, kuris aktyvuojamas jums grįžus namo: 1) Įjungti vakarui skirta apšvietimą 2) Pakelti temperatūrą iki 21 laipsnio 3) Nuleisti roletus 4) Įjungti garso ir vaizdo aparatūrą ir tt.

Šioje instrukcijoje pademonstruosime, kaip sukurti scenarijų naudojant VERA UI7.

Scenarijaus sukurimas

> Eikite į VERA Dashboard ir paspauskite Scenes

> Spauskite Add Scene


Add Scene in VERA UI7


VERA siūlo Help skyrių, kuriame rasite scenarijaus sukūrimo proceso paaiškinimą


Help Panel

Scenarijus dažniausiai yra sudarytas iš dviejų komponentų: Trigerio (trigger) pasirinkimo, kuris aktyvuoja scenarijų ir pačio Veiksmo (action) pasirinkimo.


Trigeriai (triggers)

Egzistuoja trijų tipų scenarijų trigeriai:

  • Device event – scenarijus bus paleistas, kai vieno iš būsto automatikos tinklo įrenginių būsena pasikeis, pavyzdžiui: durys buvo atidarytos, pasikeitė temperatūra.
  • Schedule – scenarijus bus paleistas, atsižvelgiant į nustatytą grafiką, pavyzdžiui tam tikrą valandą arba tam tikrą dieną
  • Manual – scenarijus bus paleistas rankiniu būdu, pavyzdžiui paspaudus mygtuką
Toliau pademonstruosime, kaip sukurti scenarijų, kuris automatiškai įjungs apšvietimą, po to, kai buvo aptikti judesiai.

> Pasirinkite Įrenginį (device), kuris bus naudojamas, kaip scenarijaus trigeris (trigger)

> Paspauskite dešinės rodyklės simbolį, kad pamatytumėte įrenginių sąrašą

Select Trigger Device

> Šiame pavyzdyje, mes naudosime Fibaro Motion sensor (judesio jutiklį). Pažymėkite dešinės rodyklės simbolį prie Fibaro sesnsor (Fibaro jutiklis).


Select Trigger Device

Mes galime pasirinkti, kuriais atvejais judesio jutiklis pakeičia būseną ir paleidžia scenarijų, pavyzdžiui jutikliui aptikus judesius arba, kai baterijos lygis yra žemas.

> Šiame pavyzdyje, mes pasirinksime, kad jutiklis siustų komandą – įjungti apšvietimą, kai aptinkami judesiai (būsena: armed or disarmed).


    Select Trigger Device> Paspauskite Validate. Sekančiame lange jūs galite patikrinti, ar trigeris (trigger) buvo sukurtas tinkamai.

> Šiame pavyzdyje mes naudosime tik judesio jutiklį, todėl galite pereiti į kitą žingsnį, paspausdami Next Step mygtuką.


Select Trigger Device

Laiko apribojimai

Mes galime apriboti trigerio (trigger) veikimo laiką, nustatydami, kad jie veiktų tik tam tikrais laikais. Toliau mes nustatysime, kad scenarijus būtų paleidžiamas tik nuo 20 iki 7 valandos.

> Paspauskite ant laikrodžio simbolio


Select Trigger Device Time Restrictions

> Aktyvuokite Restrict the trigger to certain times pasirinkimą ir pasirinkite norimą Days and Time intervalą


Select Trigger Device Time Restrictions

> Paspauskite Done


Veiksmai (actions)

Veiskmai (actions) nusako, kas turi įvykti, kai trigeris (trigger) aktyvuoja scenarijų. Toliau pademonstruosime, kaip sukurti patį veiksmą, kuris įvyks, kai judesio jutiklis (paleidėjas) aptiks judesį.

> Eikite į Select Devices


Select Device Actions


Kaip ir praeitame žingsnyje, mes matysime visus įrenginius, tačiau šiuo atveju mes matysime tik įrenginius, kurie gali atlikti veiksmus.

> Toliau iš sąrašo pasirinksime įrenginius, kuriuos norime valdyti.

> Šiame pavyzdyje mes pasirenkame TKB Power Socked ir Swiid, šie įrenginiai bus atsakingi už šviestuvų įjungimą ir išjungimą.


Select Device Actions


> Atsidariusiame mažame menu lange mūsų paklaus, ką šie įrenginiai turi daryti. Pasirinkite On nustatymą.

> Paspauskite Validate 


Select Device Actions


Yra galimybė pasirinkti scenarijaus atidėjimą (delayed action), pavyzdžiui, jeigu norime, kad apšvietimas įsijungtu ir šviestų tik 15 minučių. Tačiau šiame pavyzdyje mes šį žingsnį praleisime. 


Select Device Actions

Scenarijaus užbaigimas

Tolimesniuose žingsniuose atliksime keletą papildomų scenarijaus nustatymų, kurie sistemai nurodys, kada scenarijus turi veikti ir suteiksime scenarijui pavadinimą.


Finish Scene


Veikimo rėžimas (mode)

Jūs galite pasirinkit, kokiu veikimo režimu norite, kad scenarijus veiktų. Pagal numatytuosius (default) nustatymus scenarijus veiks visą laiką, neatsižvelgiant, ar jūs esate namuose, ar išvykę, kitaip tariant When I amn in any mode rėžimu.

Šiame pavyzdyje mes pasirinksime Away veikimo rėžimą, kuris nurodys, kad scenarijus veiktų tik tada, kai mūsų nėra namuose.

> Šalia When I am in any mode paspauskite dešinės rodyklės simbolį

> Iš veikimo režimų sąrašo pasirinkite Away ir paspauskite Done


Modes

Pranešimai (notifications)

VERA geba siųsti pranešimus/įspėjimus apie įvykius namie ir namų automatikos sistemos procesus. Pranešimai gali būti siunčiami el.paštu arba SMS žinutėmis, bet kuriam norimam vartotojui.

Naudingiausi pranešimai yra susiję su namų apsauga. Toliau pademonstruosime, kaip aktyvuoti pranešimų sistemą.Notifications

Scenarijaus pavadinimas

Jūs galite suteikti scenarijams bet kokį norimą pavadinimą, tačiau geriausiai, kad pavadinimas apibūdintų scenarijaus paskirtį, taip lengviau galėsite juos atskirti, bei valdyti. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip suteikti scenarijui suteikti pavadinimą.


Name Scene

Scenarijaus išbandymas

Prieš pabaigiant scenarijaus kūrimą, patartina išbandyti naują scenarijų, paspaudus mygtuką "Run". Šis procesas netikrina viso scenarijaus, o tikrinamas tik nustatytas veiksmas (action).Paspauskite Run mygtuką ir laukite kol apšvietimas įsijungs. Tai gali užtrukti apie keletą sekundžių. Jeigu viskas tvarkoje, tai pamatysite užrašą Success, jeigu yra problema, pamatysite užrašą Error.


Scene Test

Susijusi informacija