Judesio valdomas apšvietimas su Fibaro Home Center

Šioje instrukcijoje pademonstruosime, kaip su Fibaro Home Center valdikliu sukurti apšvietimo sistemą, kur šviestuvai tam tikru dienos metu įsijungia nuo judesio. 

Tikslas

Šio scenarijaus tikslas, kad šviestuvas tam tikru dienos metu įsijungtų, nuo judesio.

  • Šviestuvas įsijungia, kai aptiktas judesys
  • Šviestuvas šviečia 1 minutę po paskutinio judesio aptikimo
  • Ši sistema veikia tik nustatytu dienos periodu (pvz. 18.45 ir 06.30)

Komponentai

Šios demonstracijos metu, mes naudojame toliau išvardintus įrenginius:

  • Fibaro Dimmer modulis - naudojamas šviestuvų valdymui per Z-Wave
  • Fibaro judesio jutiklis - naudojamas aptikti judesiams patalpoje
  • Fibaro Home Center – naudojamas kurti ir valdyti Z-Wave scenarijams

 

Scenarijaus valdymas

Pridėjus (included) įrenginius prie Fibaro Home Center (HC2 arba HCL) valdiklio, naudosime "Scenes" įrankį, kad nustatytume jutiklio ir dimmer modulio veikimą.

Reikės sukurti keturis scenarijus, naudojant Fibaro Home Center:

  • Light Motion On - Šviestuvas įjungiamas, kai judesio jutiklis siunčia valdikliui perspėjimą "breached" (aptiktas judesys)
  • Light Motion Off -Šviestuvas išjungiamas, kai judesio jutiklis siunčia valdikliui "safe" (nėra judėjimo) perspėjimą po 60 sekundžių
  • Active - nurodo, kada scenarijai tampa aktyvūs (18.45)
  • Inactive - nurodo, kada scenarijai tampa pasyvūs (06.30)

Laiko kintamojo kūrimas (create time variable)

Visų pirma turime sukurti kintamąjį, kuris bus naudojamas nurodyti, kada scenarijai bus aktyvūs.

Tai atliekama valdiklio programos „Variable Panel“ skiltyje.

> Eikite į skiltį "Panels" ir kairėje esančioje juostoje pasirinkite ir atidarykite „Variable Panels“

> „Predefined Variables“ skiltyje paspauskite „Add“

> Kimtamajam (variable) suteikite pavadinimą, pavyzdžiui „Active“

> Kitamąjam reikia suteikti dvi iš anksto numatytas reikšmes (values), nustatykite Value 1- Active, Value 2 – Inactive

> Paspauskite „Save“ mygtuką

Creating Variables in HC2

Mes turime pateikti kintamąjį su dviem iš anksto nustatytomis vertėmis - keisti 1 vertę į "Aktyvus" ir 2 reikšmę "neaktyvi"

Spustelėkite mėlyną mygtuką "Išsaugoti"

 

Scenarijaus, kuris įjungią šviestuvą sukūrimas (Light Motion On Scene)

Tai atliekama valdiklio „Scenes“ skiltyje.

> Eikite į skiltį "Scenes" ir kairėje esančioje juostoje pasirinkite ir atidarykite „Add Scene“

> Scenarijui suteikite pavadinimą, pavyzdžiui „Light Motion On“

> Pasirinkite kambarį, mes pasirinkome „Demo“

> Pažymėkite varneles prie „Active Scene“ ir „Start when Home Center starts”

Scene General Tab

> Paspauskite „Advanced“ skirtuką (tab) ir tada „Add scene using graphic block“ skiltyje paspauskite „Save“

> Juodame lange paspauskite „+“ simbolį, kad pridėti įrenginius ir „triggers“

> Menu sąraše paspauskite „Devices“ ir išsirinkite norimą judesio jutiklį, kuris dalyvaus šioje sistemoje, šiame pavyzdyje mes naudojame EVR-SP103

> Kai jau jutiklis yra pasirinktas ir matomas, žaliame sąlygų langelyje, iš menu sąrašo pasirinkite „Breached“

> Pačioje juodo lango apačioje paspauskite „+” simbolį

> Menu sąraše paspauskite „Variables“ ir pasirinkite „Active“ kintamąjį, kurį sukūrėte ankščiau

> Įsitikinkite, kad žaliame sąlygų langelyje taipogi pasirinktas „Active“ kintamasis

> Toliau esančiame oranžiniame langelyje pakeiskite „And“ į „Then“

> Pačioje judo lango apačioje paspauskite „+” simbolį

> Menu sąraše paspauskite „Devices“ ir išsirinkite Fibaro Dimmer modulį

> Žaliame sąlygų langelyje pasirinkite „Turn On“, čia galite nustatyti norimą šviestuvo ryškumą pvz. 80%

> Paspauskite „Save“

Light Motion On Scene

Scenarijaus, kuris įjungia apšvietimą kūrimas baigtas.

Scenarijaus, kuris išjungia šviestuvą sukūrimas (Light Motion Off Scene)

Tai atliekama valdiklio „Scenes“ skiltyje.

> Eikite į skiltį "Scenes" ir kairėje esančioje juostoje pasirinkite ir atidarykite „Add Scene“

> Scenarijui suteikite pavadinimą, pavyzdžiui „Light Motion Off“

> Pasirinkite kambarį

> Žaliame sąlygų langelyje pasirinkite „Safe“ sąlygą skirtą EVR-SP103 jutikliui (arba jūsų atveju naudojamam jutikliui)

> Raudame uždelsimo langelyje nustatykite 60 sekundžių uždelsimą

> Žaliame sąlygų langelyje, prie Fibaro Dimmer pasirinkite „Turn Off“

> Paspauskite „Save“ mygtuką

Light Motion Off Scene

 

Scenarijaus, kuris išjungia apšvietimą kūrimas baigtas.

 

Aktyvaus (active) scenarijaus sukūrimas   

Tai atliekama valdiklio „Scenes“ skiltyje.

> Eikite į skiltį "Scenes" ir kairėje esančioje juostoje pasirinkite ir atidarykite „Add Scene“

> Scenarijui suteikite pavadinimą, pavyzdžiui „Active“

> Pasirinkite kambarį

> Pažymėkite „Active Scene“ ir „Start when Home center starts“ langelius

> Paspauskite „Advanced“ skirtuką (tab) ir tada „Add scene using graphic block“ skiltyje paspauskite „Save“

> Juodame lange paspauskite „+“ simbolį, kad pridėti įrenginius ir „triggers“

> Menu sąraše paspauskite „Timers“ ir pasirinkite „Days or Week“

> Pasirinkite, kuriomis dienomis norite, kad scenarijus būtų aktyvus – Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį...

> Pasirinkite „Exact time“ ir nurodykite, kurią valandą scenarijus turi tapti aktyvus – 18.45 šiuo atveju

> Toliau esančiame oranžiniame langelyje pakeiskite „And“ į „Then“

> Menu sąraše paspauskite „Variables“ ir pasirinkite „Active“ kintamąjį, kurį sukūrėte ankščiau

> Įsitikinkite, kad žaliame sąlygų langelyje taipogi pasirinktas „Active“ kintamasis

> Paspauskite „Save“ mygtuką

Sukūrėme scenarijų, kuris sistemą padarys „Active“ pasirinktomis dienomis, nuo 18.45 valandos.

Active Scene

Pasyvaus (passive) scenarijaus kūrimas

Tai atliekama valdiklio „Scenes“ skiltyje.

> Eikite į skiltį "Scenes" ir kairėje esančioje juostoje pasirinkite ir atidarykite „Add Scene“

> Scenarijui suteikite pavadinimą, pavyzdžiui „Passive“

> Pasirinkite kambarį

> Pasirinkite tas pačias savaitės dienas, kaip ir „Active“ scenarijui

> Pasirinkite laiką, kada šis scenarijus tampa pasyviu, pavyzdžiui 6.30

> Žaliame sąlygų langelyje, prie „Active“ pasirinkite „Inactive“

> Paspauskite „Save“ mygtuką

Sukūrėme scenarijų, kuris sistemą padarys „Inactive“ pasirinktomis dienomis, nuo 6.30 valandos.

Inactive Scene

Scenarijų (scenes) skiltyje mes matysime šiuos keturis scenarijus, kurie valdys apšvietimą nuo judesio, atsižvelgiant į tam tikrą dienos metą.

Final Scenes

Susijusi informacija