SVARBI INFORMACIJA!


Ši instrukcija yra skirta tik originaliam Fibaro Universal Dimmer moduliui.

Instrukcija netinka Fibaro Universal Dimmer 2 moduliui.

Jei ignoruosite šį įspėjimą, galite sugadinti modulį, apšvietimo grandinę ar šviestuvus!Vienas iš dažniausiai žmones painiojančių dalykų yra dvikryptės apšvietimo sistemos automatizavimas. Dvikryptė apšvietimo sistema yra ta, kurioje tuos pačius šviestuvus galimą įijungti ir išjungti, iš dviejų skirtingų jungiklių, esančių skirtingose vietose. Šioje instrukcijoje pateiksime patarimus, kaip reikėtų įdiegti Fibaro Dimmer modulį, dvikryptėje apšvietimo sistemoje.

Visų pirma, ką reiškia dvipusis apšvietimas?

Tai tiesiog reiškia apšvietimo sistemą, kurioje vieną šviesą kontroliuoja du šviesos jungikliai, pavyzdžiui koridoriaus šviestuvą galite įjungti viršuje, o išjungti apačioje ir atvirkščiai.


Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema

Dviejų laidų sistemaIliustracija 1: Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema

2 gyslų laidas(rudas ir mėlynas) sujungia sieninį jungiklį ir šviestuvą. Papildomas 3 gyslų laidas (rudas, juodas ir pilkas) jungia abu sieninius jungiklius ir leidžia kiekvienam iš jų savarankiškai įjungti arba išjungti šviesą. 

Pastaba: kai kuriais atvejais jungikliams sujungti gali būti naudojami 2 gyslų laidai.

Šio tipo apšvietimo sistema naudoja pozicinius jungiklius. Tai įprastiniai jungikliai, kurie yra naudojami daugelio iš mūsų namuose, juos įjungus, jie lieka įjungti, tol kol jų neišjungiate.


Modulio diegimas, naudojant pozicinius jungiklius

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyta, kaip galima įdiegti Fibaro Dimmer modulį, dvikryptėje apšvietimo sistemoje.

2-Way Wiring On/Off Control with the Fibaro DimmerIliustracija 2: Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema su poziciniais jungikliais

1 jungiklis yra prijungiamas prie Fibaro dimmmer modulio gnybto S1, o antras jungiklis prie modulio S2 gnybto.

Fibaro Dimmer parametrų nustatymas:

Modulio veikimui turi būti nustatyti šie parametrai:

  • 14 - 1 – veikimui su poziciniu jungikliu
  • 17 - 1 – leidžia modulio S2 jungikliui valdyti modulį 

 

Modulio diegimas, naudojant momentinius jungiklius

Praeitoje iliustracijoje buvo pavaizduota schema, kaip įdiegti modulį į sistemą, kur naudojami poziciniai jungikliai. Šioje iliustracijoje pateikiame pavyzdį, kaip modulį įdiegti sistemoje, kurioje naudojami momentiniai jungikliai.

Momentiniai jungikliai namuose dažniausiai naudojami apšvietimo įjungimui/išjungimui ir ryškumui reguliuoti. Jie įprastai būna apskritimo formos, ir valdomi paspaudimu arba pasukimu.

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyta, kaip galima įdiegti Fibaro Dimmer modulį, dvikryptėje apšvietimo sistemoje su momentiniu jungikliu.


2-Way Wiring Full Dimming Control with the Fibaro DimmerIliustracija 3: Standartinė dvikryptė apšvietimo sistema su momentiniais jungikliais

Fibaro Dimmer parametrų nustatymas:

Modulio veikimui turi būti nustatyti šie parametrai:

  • 14 - 0 – default nustatymas - veikimui su momentiniu jungikliu

    17 - 0 – palikite default nustatyme 

 

Įžeminimas

Visas elektros grandines BŪTINA teisingai įžeminti. Mes nepateikiame įžeminimo instrukcijos, kadangi tai nėra mūsų kompetencijoje. Tačiau patariame įsitikinti, kad jūsų elektros grandinė yra tinkamai įžeminta.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS!

Fibaro Dimmer modulių diegimas reikalauja dirbti su laidais, kuriais teka net iki 240V įtampos elektros energija, todėl gali būti pavojingas sveikatai ar gyvybei. Jei jūs esate nepatyręs ir neturite pakankamai žinių elektros instaliacijos srityje, turėtumėte pasikonsultuoti su profesionaliu elektriku arba naudotis profesionalų paslaugomis. Šioje instrukcijoje yra pateikiami tik patarimai, kurie negarantuoja visiškos apsaugos, visi darbai atliekami jūsų pačių rizika. Hausis.lt neprisiima jokios atsakomybės.


Susijusi informacija