Kaip pridėti ir nustatyti Secure termostatą ir imtuvą

Šioje instrukcijoje pademonstruosime, kaip pridėti Secure termostatą ir katilo imtuvą prie Z-wave namų automatikos tinklo.

Secure Wall Thermostat (SRT321) ir  Secure Boiler Receiver (SSR303) kartu kontroliuoja šildymo katilą ir kitą šildymo sistemos įrangą.

Jų pridėjimas prie Z-wave tinklo yra išties paprastas, pakanka tiesiog sekti instrukcijas. Šiame pavyzdyje mes naudojome VERA valdiklį, tačiau procesas labai panašus, atliekant šią užduotį ir su kitais valdikliais.

Secure termostatas (SRT321)

 • > Paleiskite Z-Wave valdiklį Inclusion rėžimu ir pastatykite jį kuo arčiau termostato.
 • > Termostate pakeiskite DIL Switch 1 padėtį į On, taip įjungiamas nustatymų rėžimas

Secure Thermostat DIL Switch Setting

 

 • > Sukite ant termostato esantį ratuką tol kol LCD ekrane pasirodys L raidė
 • > Paspauskite ratuką, kad įtrauktumėte (include) termostatą, L pradės mirksėti ir pasikeis į LP
 • > Z-wave valdiklis dabar turėtų patvirtinti, kad termostatas buvo pridėtas prie Z-wave tinklo, šiek tiek palaukite, šiek tiek palaukite, kol valdiklis išsaugos informaciją
 • > Valdiklis gali pradėti rodyti žinutę: „Wating to wakeup to configure“, tokiu atveju – pasukite ant termostato esantį ratuką iki kol LCD ekrane pasirodys N raidė ir tada jį paspauskite, taip įjungsite nustatymų rėžimą
 • > Valdiklis atliks paskutinius termostato nustatymus
 • > Nustatykite wakeup interval į 300sec reikšmę
 • > Kai visi nustatymai atlikti,  pakeiskite DIL Switch 1 padėtį į Off, taip grįžtama į normalų rėžimą
 • > Valdiklyje paspauskite save ir synchronise

VERA Thermostat

 • Galite dabar patikrinti, ar termostatas buvo pridėtas sėkmingai, tiesiog pasukite ant termostato esantį ratuką ant norimos temperatūros ir po kelių sekundžių tą patį temperatūros nustatymą pamatysite valdiklio programoje.    

Katilo imtuvas (SSR303 / ASR-ZW)

 • > Visų pirma boilerio imtuvas turi būti prijungtas prie elektros grandinės, remiantis instrukcijomis
 • > Paleiskite Z-Wave valdiklį Inclusion rėžimu ir pastatykite jį  kuo arčiau imtuvo 
 • > Paspauskite ant imtuvo esantį Network mygtuką '>||<’, network lemputė pradės žaliai mirksėti, o Off lemputė taps raudona     
 • > Z-wave valdiklis dabar turėtų patvirtinti, kad imtuvas buvo pridėtas prie Z-wave tinklo, šiek tiek palaukite, kol valdiklis išsaugos informaciją     

VERA Receiver

Asociacija (association)

Norint užtikrinti kuo geresnį termostato veikimą, geriausia termostatą tiesiogiai susieti su imtuvu. Tai reiškia, kad termostatas gali tiesiogiai valdyti imtuvą be valdiklio įsiterpimo.

Termostato ir imtuvo susiejimas asociacijos būdu (association):

 • > Paspauskite prie termostato esantį wrench simbolį ir eikite į device options
 • > Associations skyriuje įvesdami reikšmes atlilkite šiuos nustatymus: Group ID – 2, termostatas siųs komandas Z- wave grupei 2   
 • > Paspauskite Add Group
 • > Paspauskite Set
 • > Iš device list pasirinkite imtuvą, šiame pavyzdyje Device ID 48
 • > Paspauskite Back to Zwave options
 • > Uždarykite skyrių Device Options ir paspauskite Save
 • > Įjunkite termostato wake-up (nustatymų) rėžimą, kaip ankstesniame pavyzdyje, kad jis priimtų nustatymus
 • > Palaukite, kol VERA valdiklis išsaugos nustatymus

Association Settings in VERA

 

 • > Kai nustatymai išsaugoti grąžinkite termostatą į normalų rėžimą (DIL Switch 1 padėtį į Off)

TPI valdymo programinė įranga

Secure termostatai naudoja TPI (Time Proportional Integral) programinės įrangos algoritmus, kurie leidžia termostatui valdyti šildymą daug efektyviau, nei paprastas "On / Off" termostatas. TPI algoritmai optimizuoja temperatūros nustatymus, bei visos šildymo sistemos veikimą ir taip padeda sumažinti šildymo išlaidas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes rekomenduojame termostatą su imtuvu susieti asociacijos būdu, taip jis galės tiesiogiai valdyti katilą ar kitą šildymo šaltinį, bei efektyviausiai išnaudoti TPI privalumus.

Norint užtikrinti, kad naudojate tinkamą TPI algoritmą, turite nustatyti DIL jungiklius ant termostato, kad jie atitiktų jūsų šildymo sistemos tipą - dujų katilas, elektrinis šildymas ir tt.