Kaip sukurti scenarijų, naudojant Fibaro Home Center

Kaip ir grupės (groups), scenarijai (scenes) taipogi sugrupuoja keletą ar daugiau įrenginių. Tačiau, skirtingai nei grupės, scenarijai į įvairius įrenginius leidžia valdikliui siųsti skirtingas komandas. Kitaip tariant, scenarijus tai skirtingų įrenginių (įjungimas/išjungimas) aktyvavimas ir reguliavimas, atsižvelgiant į jūsų nustatymus ar į jutiklius gautą informaciją. Scenarijai suteikia plačias automatizavimo galimybes. Vienas iš scenarijų pavyzdžiui galėtų būti scenarijus, kuris aktyvuojamas jums grįžus namo: 1) Įjungti vakarui skirta apšvietimą 2) Pakelti temperatūrą iki 21 laipsnio 3) Nuleisti roletus 4) Įjungti garso ir vaizdo aparatūrą ir tt.

Scenarijai gali būti aktyvuojami rankiniu būdu arba paleidžiami kitų įrenginių, pavyzdžiui jutiklių.

Šioje instrukcijoje pademonstruosime, kaip sukurti scenarijų naudojant Fibaro Home Center 2 ir Home Center Lite Z-Wave valdiklius.

Fibaro scenarijų logika

Prieš pradedant gilintis į scenarijų kūrimą, verta pasiaiškinti ir suprasti scenarijų logiką, kuria vadovaujasi valdikliai.

Home Center valdikliai naudoja "IF / THEN" logiką. Kiekvienas scenarijus turi prasidėti sąlyga (IF), kad suaktyvintų sceną, ir priklausomai nuo šios sąlygos, scenarijus turi kažką atlikti (then).


IF (Condition/Sąlyga)

THEN (Action/Veiksmas)

Pavyzdys:

IF judesio jutiklis aptinka judesį [Breached]

THEN įjungti apšvietimą [Light = On]

Fibaro scenarijų įrankis

Scenarijai yra kuriami, naudojantis valdiklio scenarijų įrankiu (scene builder).

Prieš pradedant juo naudotis, vertėtų panagrinėti jo sudedamąsias dalis:Fibaro - Device Block

Device (įrenginys)
įrenginys, kuris yra valdomas, arba aktyvuoja kitus įrenginius.

Fibaro - Condition Block

Condition (sąlyga)
nustato įrenginio būseną (== <, > ir tt.)
įveda loginę sąlygą (Then, And, Or)

Fibaro - State Block

State (būsena)
nurodo įrenginio būseną, pavyzdžiui judesio jutiklis aptiko judesį [Breched]

Fibaro - Action Block

Action (veiksmas)
nurodo, kas turi atsitikti su įrenginiu, pavyzdžiui įsijungti

Fibaro - Delay Block

Delay (uždelsimas)
uždelsia laiką iki tam tikras veiksmas ar scenarijus yra paleidžiamas 

Fibaro - Schedule Block

Schedule (grafikas)
aktyvuoja scenarijus tam tikromis dienomis ir laikais

Fibaro - Variable Block

Variable (kintamasis)
saugo informaciją, kuri naudojama aktyvuojant scenarijus arba nurodo jų veikimą


Scenarijaus sukūrimas

Pradėti scenarijaus kūrimą, eikite į Scenes

 • > Eikite į Scenes ir paspauskite Add scenes
 • > Suteikite scenarijui pavadinimą Name
 • > Iš menu pasirinkite Room
 • > Pasirinkite, kaip norite, kad scenarijus veiktų:
  • Active scene - pasirinkite, jeigu norite, kad scenarijus  veiktų visada (jis bus budėjimo rėžime iki kol jį aktyvuos),
   - nesirinkite, jei norite scenarijų paleidinėti rankiniu būdu, pavyzdžiui, aktyvuojant scenarijų mygtuko paspaudimu.
  • Start when HC starts - scenarijus bus paleistas iš kart po valdiklio įjungimo
  • Protect by PIN - scenarijui paleisti reikalingas PIN kodas
  • Do not allow alarm to stop scene - pasirinkite, jei norite, kad scenarijus veiktų, net, kai atsiranda alarm sąlyga

Scene General TabIliustracija 1: pasirinkimai, kaip scenarijus turi veikti

 

Dabar galime pereiti prie paties scenarijaus valdymo elementų kūrimo:

 • > Paspauskite Advanced, tada paspauskite Add scene using graphic block ir Save
 • > Scenarijų kūrimo lange paspauskite “+” simbolį, kad pridėti scenarijaus įrenginius ir trigerius (triggers)
 • >  Iš menu sąrašo pasirinkite Devices ir pasirinkite įrenginį, kurį scenarijus aktyvuos
  > Automatiškai atsiras įrenginių sąlygos (conditions) ir kitus sąlygų (condition) blokus (Iliustracija nr.2)
 • > Sąlygų (conditions) ir būsenų (states) blokuose įveskite pageidaujamus nustatymus

Scene Trigger TabIliustracija 2: scenarijų kūrimo langas

 • > Pačioje scenarijų kūrimo lango apačioje paspauskite „+” simbolį
 • > Iš menu sąrašo pasirinkite Devices ir pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti, kaip valdomą įrenginį
 • > Ekrane pasirodys blokai, kuriuose įvesite pageidaujamus nustatymus
 • > Paspauskite Save

Paprasto scenarijaus pavyzdys

Simple Scene ExampleIliustracija 3: scenarijaus pavyzdys

Scenarijaus paaiškinimas