VERA scenarijų aktyvavimas (triggering) 

Scenarijaus (scene) trigeris (trigger) – tai tam tikri veiksmai, kurie iššaukia scenarijaus paleidimą . Paprasčiausias trigerio pavyzdys galėtų būti - judesio jutiklyje aptiktas judesys, po kurio bus aktyvuojamas scenarijus – įjungti apšvietimą. 

Kaip sukurti trigerį (trigger)

Šiame pavyzdyje demonstruojama, kaip sukurti trigerį, kuris paleidžia scenarijų: Apšvietimas įjungiamas (scenarijus), kai  Aeon Multisensor aptinka judesį (trigeris). Kaip sukurti scenarijų su VERA valdiklyje. Toliau išvardinti žingsniai, kaip sukurti trigerį, pagal kurį bus paleidžiamas scenarijus. 

  • > Eikite į automation ir paspauskite veržliarakčio simbolį

 

Creating a VERA Schedule

 

  • > Eikite į triggers ir paspauskite Add trigger

 

Creating a VERA Schedule

 

  • > Pasirinkite įrenginį, kurį norite naudoti, kaip trigerį, šiame pavyzdyje naudojame Aeon Multisensor jutiklį
  • > Iš sąrašo What type of event is the trigger pasirinkite An armed sensor is tripped 
  • > Suteikite trigeriui pavadinimą
  • > Pasirinkite trigger condition – Device armed is tripped 
  • > Paspauskite back to triggers

 

Creating a VERA Schedule

 

  • > Paspauskite Confirm changes
  • > Paspauskite Save

Saving the Scene in VERA

  • > Paspauskite Continue

VERA Save Data Screen

Nuo šiol, kiekvieną kartą jutikliui aptikus judesį sistema automatiškai paleis scenarijų. 

Susijusi informacija