Zipato scenarijų kūrimo įrankis – Zipato Rule Creator

Rule creator yra ZIPATO įrankis,  kuris grafiniu būdu lengvai leidžia kurti namų automatikos taisykles, scenarijus ir tvarkaraščius. Šiam įrankiui programavimo patirtis nereikalinga. Šioje instrukcijoje supažindinama su įrankio pagrindais ir pateikiama dažniausiai pasitaikantys jo naudojimo būdai.


Zipato Rule Creator

Šiame įrankyje taisyklės ir scenarijai kuriami, grafiniu būdu, sudedant atskirus blokus į vieną (vadinamą Puzzle), panašiai, kaip Puzzle dėlionėje (žr. Iliustraciją 1).

Zipato Rule Creator WorkbenchIliustracija 1: Zipato Rule Creator

 

Rule creator langas yra suskirstytas į keturis mažesnius langus:

Puzzles 

Šiame lange yra saugomi visi galimi puzzle blokai. Šie blokai bus naudojami jūsų namų automatikos scenarijams kurti ir įrenginiams valdyti.

My Home Rules 

Čia saugomos jūsų sukurtos namų automatikos taisyklės. Jame galite sukurti naujas arba taisyti jau esamas taisykles. Jame yra synchronize mygtukas, kurį reikia paspausti kiekvieną kartą, kai sukūrėte arba atnaujinote taisykles.

Įrenginiai (Devices)

Displays all active devices on your network. These are divided into types of device such as actuator, control, sensor, climate etc.

Rule workspace 

Šiame lange vyksta pagrindinis scenarijų ir taisyklių kūrimas. Tai atliekama drag&drop, išsirenkant tam tikrus puzzle blokus ir juos sudedant į vieną, apjungiantį scenarijų ar taisyklę.


Puzzle blokai

Scenarijai ir taisyklės kuriami, workspace lange tempiant į jį atskirus puzzle blokus ir juos sujungiant į vieną. Taip gana paprastai galėsite sukurti, net sudėtingiausius scenarijus jūsų namų valdymui.

Kiekvienas puzzle blokas turi skirtingą paskirtį (funkciją), ir yra skirtingos formos, kas leis jums lengvai juos atpažinti ir suprasti, kuriuos blokus galima tarpusavyje sujungti (žr. Iliustraciją 2). 


Zipato Rule Creator Puzzle BlocksIliustracija 2: Puzzle Blokai 

 

Puzzle blokai ir jų tipai

Control blokai 
Control blokai atsakingi už scenarijų valdymą. Jie nurodo, kada ir kokiomis sąlygomis tam tikri veiksmai turi įvykti, namų automatikos sistemoje.
Zipato - Action If/Else
  • WHEN - apima visą taisyklę ir atlieka tam tikrus veiksmus, kai (when) tam tikros sąlygos yra TRUE
  • IF - atlieka tam tikrus veiksmus, jeigu (IF) tam tikros sąlygos yra TRUE
  • IF / ELSE - (jeigu/kitas) – atlieka kitus (else) veiksmus, iki kol IF sąlygos yra TRUE
  • REPEAT - kartoja veiksmą nurodytą kartų skaičių


  
Action blokai
Action blokai atlike tam tikrą veiksmą automatikose sistemoje, pavyzdžiui įjungia/išjungia apšvietimą, nustato šviesos ryškumą ir tt.
Zipato - Action Block

Action - blokas skirtas įrenginiams - paleidėjams (actuator). Šis blokas atsakingas už įrenginio nustatymų pakeitimus (tik actuator tipo įrenginiams)

Zipato - Set Block

Set - šis blokas atsakingas už įrenginio nustatymų pakeitimus, tačiau neveikia su actuator tipo įrenginiais)

Zipato - Wait Block

Wait - veiksmo atidėjimas numatytam laikui

  
Sensor blokai
Sensor blokai atsakingi už tam tikras sąlygas, naudojamas kitų įrenginių sprendimų priėmimui.
Zipato - Scheduler Block

Scheduler - leidžia tam tikrus scenarijus ir taisykles, pagal nustatytą grafiką

Zipato - Control Block

Control - sąlyginis blokas, naudojamas control tipo įrenginiams

Zipato - Sensor Block

Sensor - sąlyginis blokas, naudojamas sensor tipo įrenginiams

Zipato - Alarm Block

Alarm - sąlyginis blokas, naudojamas alarm tipo įrenginiams

Zipato - Meter Block

Meter sąlyginis blokas, naudojamas su Operator ir Variable blokais

  
Operator blokai
Operataor blokai atsakingi už skaičiavimus tarp Variable, Control ir Operator blokų.
Zipato - Operator (rounded)

Operator (rounded) naudojamas su kitais Operator arba Variable blokais

Zipato - Operator (diamond)

Operator (diamond) naudojamas su Control ir kai kuriais Operator blokais, atitinkančiais diamond formą.

  
Variable blokai
Variable (kintamieji) blokai, naudojami Operator arba Control blokų, kad atliktų skaičiavimus ir palyginimus. 
Zipato - Variable Now

Now - naudojamas, kaip kintamasis, nuo laiko ir datos priklausomuose blokuose

Zipato - Variable Time

Time - naudojamas, kaip kintamasis kituose Variable ir Operator blokuose

Zipato - Variable Date

Date - naudojamas, kaip kintamasis kituose Variable ir Operator blokuose

Zipato - Variable between times

Condition - naudojamas,kaip sąlyginis kintamasis Variable blokuose

  
Advanced blokai
Advanced blokai skirti sudėtingesniam taisyklių ir scenarijų valdymui.
Zipato - Join function

Join - sustabdo tos paties taisyklės arba scenarijaus kitus veiksmus

Zipato - Stop function

Stop - sustabdo šiuo metu atliekamą veiksmą                                                                                  Susijusi informacija