Daugiazonė šildymo sistema leidžia valdyti kiekvienos namų zonos šildymą atskirai. Pavyzdžiui, dienos metu, kambariai, kuriuose jūs esate yra šildomi, o kambariai, kuriuose jūsų nėra – šildymas būtų palaikomas minimaliai, arba visai išjungtas. Tai galingas įrankis, kuris ženkliai pagerina sistemos efektyvumą ir suteikia jums daugiau komforto, bei patogumo.

Ankščiau, jeigu norėjote turėti daugiazonę šildymo sistemą, tai ją reikėdavo suprojektuoti ir įdiegti, namo statybos metu, nes tam buvo reikalingi papildomi vamzdynai ir vožtuvai. Tačiau su Z-Wave smarthome sistemos įrenginiais, galite lengvai atnaujinti ir susikurti daugiazonę šildymo sistemą.

Šioje pradžiamokslio dalyje rašoma apie basic (šildymo katilo ir radiatorių) sistema su vienu termostatu, ir paaiškinama, kaip ją galima išplėsti ir sukurti kelių zonų šildymo sistemą naudojant Z-Wave šildymui skirtus įrenginius. 

1 žingsnis: poreikių nusistatymas

Prieš pradedant reikėtų įvertinti, kokie yra jūsų poreikiai t.y. kokios ir kaip veikiančios daugiazonės šildymo sistemos jūs norite .

Yra daugybę daugiazonės šildymo sistemos variantų, tačiau mes išskiriame trys pagrindinius ir pamėginsime juos toliau įvardinti, bei kuo jos skiriasi:

1. Paprastas atskirų zonų valdymas

Tai paprasčiausias variantas, nekeičiant to, kaip veikia jūsų dabartinė sistema. Ji neturės smart valdymo galimybės, apimančios visą sistemą. Ši sistema diegiama, naudojant Z-wave radiatoriaus termostatus (RTV), kuriuos prijungiate prie radiatoriaus, norimame kambaryje. Šis variantas suteikia automatizavimo galimybę atskirom patalpų zonom, pavyzdžiui vienam kambariui, todėl kiekviena iš šių zonų veiks individualiai, o ne kaip viena sistema.  Šio varianto pranašumas yra tas, kad tokią sistemą labai lengva ir pigu pradėti, jei nusprendėte atskirai valdyti tam tikro kambario temperatūrą: tiesiog nusipirkite vieną termostatinį vožtuvą, prijunkite prie radiatoriaus, tame kambaryje ir pradėkite naudotis. 

Kaip tai veikia?

Visa šildymo sistemą veiks, kaip ir ankščiau, valdoma senojo termostato ir laikmačio ir tieks į radiatorius šildymą, atsižvelgdama į jūsų nustatymus. Tačiau radiatoriai su Z-wave termostatiniu vožtuvu galės veikti skirtingai, nei visa sistema t.y. būti išjungti, įjungti tam tikrą valandą, arba šildyti mažiau, nei kiti radiatoriai (arba priklausomai, nuo kitų jūsų nustatymų). Z-Wave radiatorių termostatus valdysite per valdiklio scenarijų įrankį.

Svarbu yra atkreipti dėmesį į tai, kad šios atskiros zonos galės veikti tik tada, kai veikia visa šildymo sistema. Zonos šioje sistemoje tai pat negali inicijuoti šildymo sistemos įjungimo ir pradėti šildytis autonomiškai, kai to reikalauja nustatymai.

2. Atskirų zonų valdymas su išmaniu katilo valdymu

Antrasis variantas yra šiek tiek labiau pažengęs, nei pirmasis. Ši sistema diegiama, naudojant Z-Wave termostatą, imtuvą ir radiatorių termostatus (RTV), kuriuos prijungiate prie radiatoriaus, norimame kambaryje. Šis variantas suteikia automatizavimo galimybę atskirom patalpų zonom ir nuotolinį šildymo katilo ir sistemos valdymą. Didžiausias privalumas prieš pirmą variantą yra tas, kad viskas, įskaitant ir šildymo katilą gali būti valdoma centralizuotai, per Z-Wave valdiklį (1-ame variante jūs galite valdyti tik pavienį radiatorių).

Kaip tai veikia?

Visa šildymo sistemą bus valdoma Z-wave termostato ir imtuvo, atsižvelgiant į jūsų nustatymus. Radiatoriai su Z-wave termostatiniu vožtuvu galės veikti skirtingai, nei visa sistema t.y. būti išjungti, įjungti tam tikrą valandą, arba šildyti mažiau, nei kiti radiatoriai (arba priklausomai, nuo kitų jūsų nustatymų). Visą šildymo sistemą ir atskiras zonas valdysite per valdiklio scenarijų įrankį. Taipogi galėsite naudotis nuotoliniu valdymų, per mobilųjį telefoną.

Svarbu yra atkreipti dėmesį į tai, kad šios atskiros zonos galės veikti tik tada, kai veikia visa šildymo sistema. Zonos šioje sistemoje tai pat negali inicijuoti šildymo sistemos įjungimo ir pradėti šildytis autonomiškai, kai to reikalauja nustatymai.

3. Pilna atskirų zonų sistema

Ši sistema yra sudėtingiausiai, tačiau ir funkcionaliausia. Kiekviena zona gali veikti visiškai nepriklausomai, o tai reiškia, kad gali pati inicijuoti, kad šildymo katilas pradėtų ir nustotų į ją tiekti šildymą. Šis metodas užtikrina lanksčiausias valdymo galimybes, bei didžiausią efektyvumą. Jūs galėsite  turėti tiek daug zonų, kiek jums reikia, o kiekviena iš jų galės veikti nepriklausomai nuo visų kitų zonų. Šią sistemą ganėtinai sudėtinga diegti ir konfigūruoti. Nors ji naudoja tuos pačius Z-Wave komponentus, jums gali prireikti specifinių techninių žinių. Tačiau mūsų specialistai visada jumis pakonsultuos, o prireikus galėsite išsikviesti mūsų profesionalų komandą, kuri viską atliks už jumis.

Kaip tai veikia?

Kiekvienoje zonoje šioje zonoje prie radiatorių yra prijungiami termostatiniai vožtuvai, kurie jums leis valdyti radiatorių būseną: įjungti/šjungti ir temperatūrą, atsižvelgiant į jūsų nustatymus. 

Skirtumas šioje sistemoje yra tai, kad kiekvienoje zonoje bus termostatas arba temperatūros jutiklis, o ne vienas termostatas, valdantis visą sistemą. Kiekvienas termostatas perduos zonos temperatūros informacija Z-Wave valdikliui.  Z-Wave valdiklis savo ruožtu, atsižvelgdamas į tos zonos nustatymus, pradės arba nustos į ją tiekti šildymą. Jei zoną reikia pašildyti, Z-Wave valdiklis įjungs šildymo katilą, kuris pradės į radiatorius tiekti karštą vandenį, termostatiniai vožtuvai bus atsakingi už tai, kurie radiatoriai ir kiek šilumos gauna. Z-wave valdiklis taipogi bus atsakingas už zonų temperatūros stebėjimą, bei išjungs šildymo katilą, kai temperatūra pasieks reikiamą lygį ir įjungs, kai ji nukris žemiau reikiamo lygio, ši koncepcija vadinama šildymo katilo blokavimas (boiler interlock).

Ką svarbu įvertinti, prieš diegiant šią sistemą?

Jei jau nusprendėte, kad pilna daugiazonė sistema yra jums tinkamiausiai, toliau pateikiame dalykus, kuriuos reikia apsvarstyti, prieš pradedant ją diegti.

Katilo blokavimas (boiler interlock)

Šildymo sistema turi gebėti išjungti šildymo katilą, kai reikiama temperatūrą jau yra pasiekta ir daugiau katilo veikimas yra nebereikalingas. Jeigu yra naudojami tik termostatiniai vožtuvai ir nėra galimybės išjungti šildymo katilo, kai reikiama temperatūra yra pasiekta, tai tokiu atveju bus tik sustabdomas karšto vandens tiekimas į tuos radiatorius, tačiau šildymo katilas ir toliau tieks karšta vandenį po visą sistema, ir dėl to bus švaistoma energija. 

2-ame variante katilo blokavimas užtikrinamas sistemą įrengiant taip, kad šalia sieninio termostato nebūtų radiatoriaus su prijungtu termostatiniu vožtuvu.

Šioje sistemoje, katilo blokavimo užtikrinimui prireiks specialių nustatymų.

Karšto vandens tekėjimas

Katilo-radiatorių sistemoje karštas vanduo yra varinėjamas per vamzdžius. Kiekvienas radiatorius yra prijungiamas prie vamzdžių sistemos ir iš jos gauna karštą vandenį. Jei vieno radiatoriaus vožtuvas bus išjungtas, vanduo nustos tekėti į radiatorių tačiau vis tiek toliau cirkuliuos pagrindiniame vamzdyne. Tai svarbu įvertinti, todėl, kad jums nepkakaks vieno termostatinio vožtuvo, kad sustabdyti vandens tekėjimą į kitus radiatorius, todėl kiekvienam radiatoriui, kurį norėsite atskirai valdyti reikės atskiro termsotatinio vožtuvo.

Daugiazonis valdymas

Daugiazonių sistemų scenarijų ir nustatymų kūrimas labai greitai gali tapti sudėtingas, todėl bus reikalingas išsamus planavimas, dar prieš pradedant ją diegti. Turėtumėte suplanuoti, kokia bus scenarijų logika, įsitikinti, kad kiekviena zona gali valdyti katilą ir kad katilas bus išjungtas, kai šilumos gaminimas bus nebereikalingas. Visi Z-Wave valdikliai sugebės valdyti tokią sistemą, tačiau tik su keliais iš jų galėsite tai daryti, naudodami scenarijų kūrimo įrankius. Daugumai žmonių prireikia LUA programavimo pastangų, kad galėtų valdyti sudėtingesnes daugiazones šildymo sistemas. Todėl prieš ketindami diegti šią sistemą, patariame panagrinėti sistemos nustatymo pavydžius ir įvertinti, ar tai jums nebus per sudėtinga.

Įvertinkite, kokia sistema jums yra reikalinga

Be abejo pilna daugiazonė sistema yra labiausiai pažangi sistema, tačiau nebūtinai jums reikalinga. Įvertinkite, gal paprastesnė sistema, taipogi bus pakankama jūsų tikslams pasiekti. Visada galėsite paprastą sistemą išplėsti ir padaryti ją pilna daugiazone.

Komponentai - ką jie daro?

Nesvarbu, kurį daugiazonės sistemos variantą pasirinksite, jums bus reikalingi tokie patys Z-wave komponentai.

Radiatoriaus termostatas

Įrenginys, kurio pagalba ir atsižvelgiant į jūsų norimus nustatymus – valdomas karšto vandens tiekimas į radiatorius. Kai aplinkos temperatūra nukrenta žemiau norimos ribos - radiatoriaus vožtuvas palaikomas atviras ir karštas vanduo teka į radiatorių, taip jį šildydamas. O, kai temperatūra pasiekia norimą ribą, vožtuvas yra uždaromas, ir taip sustabdomas vandens tiekimas į radiatorius.  Kai kuriuose termostatiniuose vožtuvuose yra įdiegti sudėtingi algoritmai, kurie automatiškai nustato, kaip greitai temperatūra kita, todėl sumažėja rizika, jog bus prišildyta daugiau, nei reikalinga. Taipogi yra termostatinių vožtuvų, kurie nurodo faktinę aplinkos temperatūrą sistemoje, tokio tipo vožtuvai gali būti naudojamos vietoj sieninio termostato, tačiau temperatūros rodmenys gali būti labai netikslūs, nes jie yra montuojami prie radiatoriaus.

 • Fibaro Radiator Thermostat Head
  Fibaro termostatinis vožtuvas su temperatūros davikliu, galinčiu stebėti kambario / zonos temperatūrą ir pranešti informaciją į Z-wave valdiklį. Spalvotas LED indikatorius informuoja, kokia temperatūra yra nustatyta kambaryje. Valdomas nuotoliniu būdu per Z-wave valdiklį. Įkraunamas baterija arba per USB laidą.
 • Danfoss TRV
  Nuotoliniu būdu valdomas Z-wave radiatoriaus termostatas iš Danfoss. Danfoss TRV turi LCD ekraną, kuriame rodoma nustatytoji temperatūra, bei mygtukus, leidžiančius rankiniu būdu pakeisti temperatūros reikšmę. Jame taip pat yra įdiegti algoritmai, skirti kuo efektyviau valdyti karšto vandens padavimą į radiatorius.
 • Popp Heating Thermostat
  Nuotoliniu būdu valdomas Z-wave termsotatinis vožtuvas iš Popp. Popp TRV turi LCD keraną, kuriame rodoma nustatytoji temperatūra, bei mygtukus, leidžiančius rankiniu būdu pakeisti temperatūros reikšmę. Jame taip pat yra įdiegti algoritmai, skirti kuo efektyviau valdyti karšto vandens padavimą į radiatorius.

Katilo imtuvas (receiver) arba jungiklis (switch)

Tai tas pats jungiklis (switch), naudojamas ir apšvietimo valdyme. Šiuo atveju jis pakeičia esamą šildymo reguliatorių/laikmatį. Tai leidžia "Z-Wave" sistemai valdyti katilo būseną: išjungti/įjungti. Jei turite Combi tipo katilą, jums reikės Secure Single Channel Receiver, jei turite Y tipo katilą, jums reikės 2 kanalų imtuvo (double switch).

 • Secure Single-Channel Boiler Receiver
  Skirtas kombi tipo katilo nuotoliniam valdymui: išjungimui/įjungimui. Turi korpuse integruotas LED indikatorines lemputes, informuojančias apie katilo būseną.
 • Secure 2-Channel Boiler Receiver
  Skirtas Y plan tipo katilo nuotoliniam valdymui: išjungimui/įjungimui, bei karšto vandens gaminimo valdymui. Turi korpuse integruotas LED indikatorines lemputes, informuojančias apie katilo būseną.
 • Fibaro Switch 2 (Double)
  Dvigubas jungiklis, galintis skirtas Y plan tipo katilams valdyti: šilumos ir karšto vandens valdymui.
 • Qubino Relay x2 Plus
  Dvigubas jungiklis, skirtas Y plan tipo katilams valdyti: šilumos ir karšto vandens valdymui.

Sieniniai termostatai

Termostatas palaiko tiesioginį ryšį su katilo imtuvu arba jungikliu ir valdo šildymo sistemą, atsižvelgdamas į jūsų nustatymus. Jis taipogi leidžia jums valdyti šildymą nuotoliniu būdu. Termostatas užtikrina, kad šildymo sistema veiktų optimaliausiu rėžimu.

 • Secure Wall Thermostat (SRT321)
  Ant sienos montuojamas termostatas skirtas boilerio valdymui (per imtuvą). Per Z-Wave valdiklį galima valdyti termostato set-point (numatytąją) temperatūrą, bei termostato veikimą, pagal laiko grafiką. Reikalingas boilerio imtuvas arba jungiklis (switch).
 • Secure Programmable 7-day Thermostat (SCS317)
  Labai panašus į SRT321 modelį tačiau turi integruotą 7-dienų laikmatį, tai leidžia veikimo grafikus užprogramuoti pačiame termostate, jame galima nustatyti iki 6 skirtingų temperatūrų periodų per dieną. Reikalingas boilerio imtuvas arba jungiklis (switch).
 • Kiti Hausis.lt siūlomi termostatai

Jutikliai

Jutikliai reikalingi kambario patalpų temperatūros matavimui. Z-Wave valdiklis gaudamas informaciją iš jutiklių gali atitinkamai per termostatą valdyti šildymo sistemą: padidinti arba sumažinti temperatūrą, jei ji neatitinką jūsų nustatymų. Jutikliai nėra būtini, tačiau jie ženkliai pagerina sistemos funkcionalumą, bei efektyvumą. 

Valdiklis (reikalingas, jeigu jo neturite)

Valdiklis, kartais vadinamas centru arba vartais (gateaway), kontroliuoja jūsų namų automatikos sistemą. Jis leidžia jums pridėti ir konfigūruoti įrenginius, kurti ir valdyti scenarijus, kurie leidžia sistemai automatiškai atlikti veiksmus, pvz., įjungti šildymą tam tikrą valandą ir pan. 

Daugiau informacijos apie valdiklio pasirinkimą rasite paspaudę šią nuorodą

Susijusi informacija