Scenarijų grafikai su VERA UI7

Šioje instrukcijoje pademonstruosime, kaip VERA UI7 valdiklyje sukurti grafikus, pagal kuriuos namų automatikos sistema galės valdyti scenarijus.

Scenarijaus grafikai yra skirti automatiniam scenarijų valdymui, pagal tam tikrą laiką, savaitės dieną arba intervalus tarp tam tikrų įvykių. Scenarijų grafiku funkcija yra labai naudinga ir padeda sukurti tikrą automatizuotą namų sistemą. 

Geras scenarijų grafikų pavyzdys galėtų būti - apšvietimas, kuris įsijungia tam tikrą valanda nuo Pirmadienio iki Penktadienio, o savaitgaliais kitu numatytu laiku, arba galite nustatyti,kad apšvietimas būtų išjungtas, saulei patekėjus ir išjungtas, saulei nusileidus. Visa tai būtų atliekama scenarijų grafikų pagalba.


Grafiko kūrimas

 • > Eikite į Scenes skyrių ir prie Scenes paspauskite Pieštuko simbolį, kad galėtumėte atlikti pakeitimus.


Edit Scene


 • > Paspauskite Pieštuko, esantį šalia Select a Trigger, kad galėtumėte atlikti pakeitimus .


Edit Triggers


 • > Paspauskite, apačioje esantį “+” simbolį, kad pridėti naują trigerį (Trigger), tada pasirinkite Schedule skyrių.


Add Trigger


 • > Dabar galite pasirinkite scenarijaus veikimo laiką arba intervalą, kuris paleis scenarijų.

Galimi variantai:

 • Intervalai:
  • Interval - kartojimo grafikas, paremtas uždelsimu minutėmis arba valandomis. 
  • Daily – grafikas veikia numatytų laiku, kiekvieną dieną.
  • Weekly – grafikas veiks tam tikru laiku, pasirinktomis savaitės dienomis.
  • Monthly - grafikas veiks tam tikru laiku, pasirinktomis mėnesio dienomis.
  • Once - grafikas veiks tik tam tikrą dieną, numatytu laiku.
 • Laikas: 
  • At a time of day – grafikas veikia tik tam tikru laiku.
  • Sunrise – grafikas veikia saulėtekio metu.
  • Sunset - grafikas veikia saulėlydžio metu.
  • Before Sunrise – grafikas veikia tam tikru laiku, prieš saulėtekį.
  • Before Sunset - grafikas veikia tam tikru laiku, prieš saulėlydį.
  • After Sunrise - grafikas veikia tam tikru laiku, po saulėtekio.

  • After Sunset


   • > Paspauskite Validate,  kad išsaugoti nustatymus.

   Grafiko kūrimo pabaiga.

Susijusi informacija